Náš program

Újezd zelenější

Změny klimatu pociťujeme všichni. Naší ambicí a současně i povinností je ke snižování dopadů těchto změn přispět. Na vhodných místech budeme pokračovat ve výsadbě stromů a keřů, a to zejména v rámci revitalizace jednotlivých oblastí v Újezdě.

Realizujeme projekty na udržení vody v krajině a zachytávání dešťové vody, která by bez užitku jinak odtekla do kanalizace. Následně ji využijeme k zavlažování namísto pitné vody.

Na budovy ve vlastnictví/správě městské části nainstalujeme fotovoltaické panely, které zajistí výrobu vlastní ekologické elektřiny.

Újezd pro všechny

Újezd nad Lesy je náš domov.

Velký důraz klademe na zlepšování veřejného prostoru a obecně zlepšování podmínek pro život našich spoluobčanů. Nadále budeme podporovat rozšiřování sportovní a volnočasové infrastruktury, aby děti i jejich rodiče našli dostatek prostoru pro společné pohybové aktivity a relaxaci.

V naší škole podpoříme rozšíření výuky informačních technologií a nabídky volitelných předmětů. Ať si žáci vyberou, co je zajímá a baví. Budeme iniciovat vznik střední školy v Újezdě.

Za velmi důležitou považujeme podporu místních spolků a sportovních klubů. Chceme dále rozvíjet kulturní a společenský život v naší městské části.

Podporujeme rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku a budeme usilovat o vybudování dalších zdravotnických kapacit v oblasti Blatova formou PPP.

Nejen pro naše seniory zřídíme místo, kde se budou moci poradit o řešení svých životních situací. Podpoříme vznik domu s pečovatelskou službou v Újezdě pro naše nejstarší spoluobčany.

Újezd je místem pro všechny generace!

Újezd průjezdný

Doprava je v Újezdě citlivé téma. Prioritou pro nás zůstává maximální podpora výstavby přeložky I/12 včetně vyjednaných kompenzačních opatření. Do vybudování přeložky podporujeme výstavbu BUS pruhu mezi Újezdem a Běchovicemi se zachováním parku na Blatově.

Budeme pokračovat v rekonstrukci a údržbě stávajících chodníků. Zrealizujeme připravené projekty rekonstrukce páteřních ulic (Hulická, Nadějovská, Zbýšovská, Zlivská a další), jejichž součástí bude vždy výstavba jednostranného chodníku.

Podporujeme budování dalších cyklostezek pro lepší a bezpečnější spojení s okolními obcemi.

Budeme iniciovat výstavbu dopravního terminálu u klánovického nádraží. Terminál bude integrovat všechny druhy dopravy, včetně řešení parkování. Obyvatelé Újezda si jej zaslouží. Budeme usilovat o vytvoření nové vlakové zastávky na Blatově. A nevzdáváme se ani myšlenky na přímou cestu, nebo chcete-li kolonádu, lesem od budovy školy k nádraží Klánovice.

V bočních ulicích, kde je to technicky realizovatelné, se zasadíme o úpravu maximální povolené rychlosti na 30 km/h. O bezpečnost jde především.

Újezd prosperující

Další rozvoj Újezda je náš hlavní cíl. Chceme dále investovat a zlepšovat infrastrukturu městské části. Kde na to nebude stačit náš rozpočet, budeme usilovat o prostředky z dotačních titulů z magistrátu hl. m. Prahy nebo dalších institucí, včetně Evropské unie. V konkrétních případech se nebudeme bránit ani spolupráci se soukromými investory, bude-li taková spolupráce pro Újezd a jeho občany výhodná.

Máme enormní zájem na tom, aby byla v celém Újezdě dobudována síť optického připojení. Cílem je rychlý a stabilní internet, který nyní mnohde chybí.

Chceme využít moderních komunikačních technologií pro maximální zjednodušení a zefektivnění komunikace občanů s úřadem.

Samozřejmostí je podpora místních podnikatelů. Vytvoříme podmínky pro vznik Centrálního HUBu 21 na Blatově. Zde si v klidu dobijete/natankujete své auto a současně vyřídíte své pracovní záležitosti v příjemném prostředí.

Městská část vlastní množství pozemků, na kterých může ve spolupráci s HMP vybudovat nové bytové jednotky. Mohou posloužit například mladým rodinám.

volte 4